Artística +xti


A arte nas súas distintas expresións axuda ás persoas a desenvolver os seus talentos ou a atopar unha saída que lles permitirá enfrontalos ou, inclusive, aprender a convivir coas súas preocupacións


Ti que contas?