Factores de risco


"Algunhas persoas manteñen un medo reverencial á información sobre as drogas. Como se dispoñer duhna información acertada sobre elas fose aumentar o consumo. A realidade é ben distinta. A información é un recurso necesario para tomar decisións intelixentes, informadas, autónomas, ante calquera desafío. Os riscos reais proceden da ignorancia. Non hai elección libre sen un saber acertado.

Unha sociedade máis culta, máis informada e mellor formada sobre as drogas será máis capaz de convivir nun mundo no que estas existen, reducindo o risco de establecer con elas relacións conflitivas"

Plan nacional sobre drogas.