Estudantes


Talleres Educativos

Os talleres educativos baséanse nun traballo adaptado a cada etapa, centrado nunhas dinámicas de tipo participativo, nas que en función das idades recibirán información e formación sobre a saúde de aqueles elementos que inflúen nela de forma negativa.

Partimos de que as actitudes e hábitos relacionados coa saúde que se adquiren ao longo da infancia, inciden de forma moi significativa no modo en que nenos e adolescentes se enfrontan ao consumo de substancias que danan a súa saúde, de aí a importancia da prevención neste momento. A alimentación, os hábitos de sono e hixiene persoal, a actitude cara o seu propio corpo e o seu coidado, a valoración da saúde como elemento imprescindible para a calidade de vida, o ocio, entre outros, son aspectos esenciais do currículo.

EDUCACIÓN PREVENTIVA

O concepto de educación preventiva abarca tanto a prevención de drogodependencias, como do resto de hábitos que prexudiquen a saúde, entendida esta segundo a definición da OMS (Organización Mundial da Saúde): "A saúde é o estado de completo benestar físico, psíquico e social, non soamente a ausencia de enfermidade".

Esta definición comprende os principais soportes nos que se vai basear a promoción e o desenvolvemento da saúde, así como a prevención de hábitos pouco saudables.

A Educación Preventiva debe de abarcar os seguintes puntos:
Valoración da saúde como un ben fundamental
Desenvolvemento da autoestima
Resistencia á presión de grupo
Capacitación para a toma de decisións razoadas
Información veraz sobre os efectos das drogas e o fenómeno da drogodependencia
Dentro dos nosos obxectivos habería que falar de:
Coñecer os hábitos e actitudes respecto da saúde
Mellorar os hábitos de alimentación, descanso, ocio, hixiene corporal
Desenvolver unha actitude de valoración da saúde e de rexeitamento cara prácticas que a poidan danar
Tomar conciencia do risco que supón o consumo e abuso de substancias nocivas para a saúde
Potenciar e reflexionar sobre as capacidades persoais: autoestima, autocontrol e resolución de conflitos, que nos defenden de dito consumo

As nosas actuacións foron desde o día 25 de outubro ata o 11 de maio, e que comprenderon tanto charlas para grandes grupos, como talleres de varias sesións en primaria e secundaria, desenvolvéndose nos seguintes centros da capital lucense: DIVINO MAESTRO, DIVINA PASTORA, NADELA, AS MERCEDES, Mª. AUXILIADORA, ILLA VERDE, LA ANEJA, QUIROGA BALLESTEROS, ALBEIROS, SAN XILLAO, XOÁN MONTES, LEIRAS PULPEIRO e LUCUS AUGUSTI.

Os contidos nas sesións foron os seguintes: Saúde - Hábitos saudables. Tabaco-Alcohol. Mitos falsos sobre estas drogas. Beneficios da ausencia do seu consumo. Aproveitamento, goce e organización do tempo libre. Estilos de vida saudables. Medicamentos. Uso. Riscos da automedicación. Droga ou non?.
Algunhas das actividades desenvolvidas foron: Xogo de presentación. Dinámica como "o circuíto" (pregunta-resposta). Análise de texto (cancións de grupo ou artigos interesantes). Test de mitos e realidades (dinámicas con fichas de mitos e as realidades.). Recompilación de distintos anuncios de prensa que manexa a xuventude (análise crítico e a súa relación coa indución ao consumo). Deseño e elaboración dun produto ficticio para logo tratar de vendelo. As mil e unha posibilidades de divertirme (deseño de propostas e ideas para pasar un bo día, libre de riscos e problemas...).

Primaria:

CERTAMES E CONCURSOS

Secundaria

BAC, FP

Charlas, conferencias...

Que queremos conseguir coa prevención escolar?

QUE QUEREMOS?
Proporcionar aos alumnos os recursos e habilidades precisas para enfrontarse de forma adecuada ás situacións relacionadas co consumo de drogas, tanto no inicio de producirse, como despois.
POR QUE?
Porque así favorecemos a toma de decisións informada, responsable e saudable co respecto do consumo de drogas.

QUE QUEREMOS?
Promocionar a saúde formando actitudes positivas cara o seu mantemento.
POR QUE?
Porque os estilos de vida saudables son incompatibles co abuso de drogas.

QUE QUEREMOS?
Fomentar actitudes favorables ao non consumo
POR QUE?
Porque non basta con salientar os aspectos negativos do consumo: hai que facer máis fincapé nos aspectos positivos do non consumo.

QUE QUEREMOS?
Atrasar a idade de inicio no consumo de drogas
POR QUE?
Porque canto máis tarde se produza ese contacto (se se chega a dar), máis recursos terá o individuo ao ser máis maduro, polo que se poderá agardar que a súa relación coas drogas sexa menos ou nada problemática

QUE QUEREMOS?
Educar aos alumnos para a utilización positiva do tempo de ocio ofrecéndolle alternativas satisfactorias.
POR QUE?
Porque así terán un repertorio variado de actividades diferentes do consumo de drogas coas que poder ocupar o tempo de ocio.

QUE QUEREMOS?
Favorecer a capacidade crítica dos alumnos/as
POR QUE?
Porque así capacitamos aos/as alumnos/as para enfrontarse de forma madura, autónoma e responsable ao consumo de drogas e a resistir a influencia dos determinantes sociais

Preguntas que os nenos poden facer acerca das drogas

PDF de Nacións Unidas As drogas non son un xogo de nenos

O que os adolescentes non deben saber sobre as drogas

PDF de Nacións Unidas As drogas non son un xogo de nenos

Estudo sociolóxico

Coñecementos, hábitos e actitudes ante as drogas da poboación escolar con idades comprendidas entre os 10 e 18 anos. Descargar breve informe