Audiovisuais sobre drogas


"Algunhas persoas manteñen un medo reverencial á información sobre as drogas. Como se dispor dunha información acertada sobre elas fose aumentar o consumo. A realidade é ben distinta. A información é un recurso necesario para tomar decisións intelixentes, informadas e autónomas ante calquera desafío. Os riscos reais proceden da ignorancia. Non hai escolla libre sen un saber acertado.

Unha sociedade máis culta, máis informada e mellor formada sobre as drogas será máis capaz de convivir nun mundo no que estas existen, reducindo o risco de establecer con elas relacións conflitivas"

Plan nacional sobre drogas.