Toda a poboación


Sinalización hostalaría

Folleto "Nós pensamos en ti"
 

Campañas

- Día Internacional Contra o Cáncer: 4 de febreiro - Día Internacional do Deporte: 6 de abril - Día Mundial da Saúde: 7 de abril
- Día Mundial Sen Tabaco: 31 de maio
- Día Internacional do Medio Ambiente: 5 de xuño - Día Internacional da loita contra o uso indebido e tráfico ilícito de drogas: 26 de xuño
- Día Internacional da Xuventude: 12 de agosto - Día Mundial sen Alcohol: 15 de novembro - Día Mundial da Infancia: 20 de novembro - Día Mundial contra a SIDA: 1 de decembro
 

 

Asesoramento

O equipo do Concello de Lugo pon a disposición das persoas que así o desexen asesoramento e información para traballar na prevención das adicións con e sen substancias